Ha érdekli Önt valamelyik előadás meghallgatása/megszervezése,
várjuk jelentkezését  :  info@chopin-budapest.hu

 
1. CHOPIN - AZ EMBER ÉS A ZENESZERZŐ

időtartam: 5 óra
nehézségi szint: professzionális

Chopin életrajzán alapuló, de sorsát oly módon bemutató előadás, amely fontos szempontokat ad a zeneszerző műveinek megértéséhez és helyes interpretációjuk kialakításához.

.

2. LENGYEL NEMZETI TÁNCOK ÉS NÉPI GYÖKEREI

időtartam: 5 óra
nehézségi szint: professzionális

Chopin műveinek jelentős része át van szőve a lengyel népi és nemzeti zene elemeivel. Megtalálásuk nem mindig egyszerű, mert túlnyomó részben stilizált formában jelennek meg, néha csak egy pár hang erejéig, és sokszor egymással keveredve is. Egyes táncok tánctörténeti és zeneelméleti ismertetése mellett, az előadás jelentős részét a szerző zenéjében megtalálható lengyel népi és nemzeti táncokat bemutató videó anyag képezi.

.

3. TÁNCMINIATŰRÖK ÉS TÁNCPOÉMÁK CHOPIN ÉLETMŰVÉBEN

időtartam: 5 óra
nehézségi szint: professzionális

Chopin egyfajta sajátos tánc-szintézist hajtott végre, egyes táncok zenei gyökereinek és hovatartozásuk megtagadása nélkül. Először rokon-táncokon belül, később egymással nem rokon táncok szimbiózisát oldotta meg oly módon, hogy szinte fel sem tűnik az "idegen" tánc megjelenése.
Az előadást kiegészíti egy pár - az előadó által választott - Chopin mű elemzése, célzottan a bennük rejlő tánc elemek felfedezésére. Megbeszélés alapján más művek elemzése is lehetséges.

.

4. TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNCOK AZ ELSŐ LÉTEZŐ DOKUMENTUMOKTÓL A XIX. SZÁZAD VÉGÉIG.
különös tekintettel a barokk-klasszikus-romantikus zongorairodalomban használt műfajokra.

időtartam: 12 óra
nehézségi szint: professzionális

A klasszikus zeneirodalom darabjai között is vannak táncok. Sok tánczenét jatszunk, még többet, mint gondolánk. Találkozunk vele önálló darabok, szvitek, ciklikus művekhez tartozó tételek formájában. A szabályszerűen megkomponált táncokon kívül találkozhatunk stilizált táncokkal, léteznek általános vagy fantázia nevekkel llátott művek, melyeket szabályos tánc formájában írtak meg, léteznek tánc nevével ellátott művek, de a tartalmuk nem egyezik a címben szereplő tánccal, és léteznek olyan művek is, melyek folyamatába a zeneszerző beleszőtt - akár csak nyomokban - valamilyen táncot.

Egyes táncokkal csak említés szintjén, másokkal behatóbban foglalkozom - ahogy a fontosságuk igényli - különös gonddal a hangszeres zenészek számára leghasznosabb ismeretekre. A középkort felületesen érintve, a reneszánsz kortól indulok (a későbbi táncoknál sokszor kell rájuk hivatkozni), és a XIX. sz. végénél fejezem be. 40-nél több tánc kerül említésre.

Az egyes táncok elmélete és története mellett, érdekességként tánclejegyzési módokat, ruhadivatot, néhány fontos tánctörténeti tényt érintek, és jelentős mennyiségű audio/video szemléltető anyagot mutatok (táncokat és zeneműveket egyaránt). A tánok problémás témakörök szerinti összegyűjtése, csoportosítások, láncolatok, vonulatok ismertetése, elméleti és módszertani segítséget ad ezek játszásához, tanításához.

.

5. LISZT FERENC ZONGORAMŰVÉSZETE ÉS MAGYAR ÖRÖKÖSEI,
LISZT ÉS CHOPIN KAPCSOLATA

időtartam: 2 óra
nehézségi szint: könnyű/közepes

Diavetítéssel egybekötött előadás (Liszttel kapcsolatos helyszínek: Raiding, Budapest, Weimar, Bayreuth, Liszt képek és karikatúrák). Bemutatja Liszt Ferencet mint embert, mint művészt és pedagógust, röviden ismerteti a liszti hagyományokat tovább vivő nagy zongoristák (Thomán, Dohnányi, Ferenczy, Cziffra) művészi pályáját, és külön foglalkozik Liszt és Chopin kapcsolatával.

.